Betta Fish Forum banner
2018 5 gallons Top Fin Aquaponics 5 Gallon Desk Aquarium
2018 10 gallons Aqueon basic $1 per gallon (Black rims)
2018 17Litres Ciano Aqua 20 (White)
2014 1 gallons (Clear plastic, black base)
2018 2.5 (black)
2018 10 TopFin Glo
2018 5.5 gallon (split in half so 2.5 each side)
2018 5.5 gallon (split in half so 2.5 each side)
2018 10 gal Grreat choice aquarium kit
2018 5.5 Gallons
40G
2015 40 gallons
Top